ZS2 Otwock | Aktualności
Skip to main content

Informacja dla młodocianych

Drodzy Uczniowie klas wielozawodowych, od 29 marca do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowej szkoły I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Rozporządzenie...szkolenie dla PRACODAWCÓW

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy oraz Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zapraszają  na szkolenie online "Refundacja kosztów zatrudnienia młodocianych pracowników", które odbędzie się 15.04.2021 r. w godz. 10.00-13.00. Agenda szkolenia: 1. Podstawa prawna refundowania pracodawcom ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom; 2. Przedstawienie wykazu zawodów refundowanych; 3. Kim jest Instruktor praktycznej nauki zawodu?...Informacja dla Pracodawców

Drodzy Pracodawcy, Uprzejmie informuję, że od 30 listopada 2020 r. dyrektorom szkół prowadzących kształcenie zawodowe, umożliwiono organizację zajęć z zakresu praktycznej nauki zawodu, w tym praktyk zawodowych w technikum, w miejscu ich prowadzenia (stacjonarnie), które mogą odbywać się w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo, o ile z programu nauczania zawodu lub programu nauczania danej formy pozaszkolnej nie wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z...Informacja-Absolwenci

Drodzy Absolwenci, Jeśli planujecie w tym roku przystąpić do egzaminu maturalnego, przypominamy że termin złożenia deklaracji upływa 8 lutego. Prosimy o zapoznanie się z informacją na temat płatności za egzaminy i aktualnym drukiem deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2021 roku. -Informacja o opłatach za egzaminy maturalne -Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2021 r.Egzaminy zawodowe

\"loading...\"
Drodzy Uczniowie i Absolwenci, Przypominamy o zbliżającej się sesji egzaminacyjnej. Już od poniedziałku 11 stycznia 2021 ruszają egzaminy zawodowe. Zapoznajcie się proszę z wytycznymi epidemicznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego w sesji styczeń - luty 2021 r., a także ze szkolną  Procedurą przeprowadzenia egzaminów maturalnych i egzaminów zawodowych w okresie pandemii COVID-19. Zwróćcie szczególnie uwagę na...
Sala Gimnastyczna

\"loading...\"
Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku została dofinansowana ze środków budżetu Państwa "Rezerwa Celowa Budżetu Państwa".
Monitoring szkolny

Szanowni Państwo, na podstawie art.108a ust.6 ustawy z 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.:Dz.U. 2020 poz. 910 ze zm.) informujmy, że z dniem 01.01.2021r. na terenie szkoły i sali gimnastycznej zostanie wprowadzony monitoring.Informacja-Absolwenci

Drodzy Absolwenci, zbliża się zimowa sesja egzaminacyjna. Od 11 stycznia 2021 r. ruszają egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (formuła 2012) oraz egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe (formuła 2017). Z tego względu prosimy o kontakt emailowy lub telefoniczny z sekretariatem szkoły, w celu uzyskania informacji o szczegółowych terminach poszczególnych kwalifikacji.
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

Dziennik elektroniczny

strona logowania do dziennika

elektronicznego:

LIBRUS LOGOWANIE

 

EGZAMIN ZAWODOWY

 


PartnerzyKontakt

Zespół Szkół nr 2 w Otwocku
ul. Pułaskiego 7
05-400 Otwock
Tel: (0-22) 779-30-70 
Fax: (0-22) 779-30-79  w 55
Dyrektor
dyrektor@nukleonik.pl
Sekretariat
sekretariat@nukleonik.pl

Godziny pracy sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 8:30 - 15:30
Uczniowie przyjmowani są od godz. 10:35

Mapa
© Zespół Szkoł nr 2 w Otwocku